به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(30.11%) 359
عالی
(4.614%) 55
خوب
(2.432%) 29
متوسط
(0.838%) 10
ضعیف
(61.99%) 739
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1192