به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(29.13%) 324
عالی
(4.496%) 50
خوب
(1.978%) 22
متوسط
(0.809%) 9
ضعیف
(63.57%) 707
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1112