به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(29.94%) 354
عالی
(4.568%) 54
خوب
(2.368%) 28
متوسط
(0.761%) 9
ضعیف
(62.35%) 737
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1182