به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(29.73%) 347
عالی
(4.541%) 53
خوب
(2.142%) 25
متوسط
(0.771%) 9
ضعیف
(62.81%) 733
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1167