به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(31.56%) 398
عالی
(5.075%) 64
خوب
(2.854%) 36
متوسط
(1.189%) 15
ضعیف
(59.31%) 748
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1261