به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(31.83%) 419
عالی
(6.079%) 80
خوب
(3.115%) 41
متوسط
(1.367%) 18
ضعیف
(57.59%) 758
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1316