به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(32.35%) 443
عالی
(6.281%) 86
خوب
(3.360%) 46
متوسط
(1.680%) 23
ضعیف
(56.31%) 771
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1369