به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(32.80%) 459
عالی
(6.433%) 90
خوب
(3.716%) 52
متوسط
(1.786%) 25
ضعیف
(55.25%) 773
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1399