به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(29.45%) 332
عالی
(4.525%) 51
خوب
(2.129%) 24
متوسط
(0.798%) 9
ضعیف
(63.08%) 711
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1127