به سایت آی بازیکن چه امتیازی می دهید ؟
(30.50%) 370
عالی
(4.946%) 60
خوب
(2.473%) 30
متوسط
(0.989%) 12
ضعیف
(61.08%) 741
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1213